in samenwerking met StiPP
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Variabel Pensioen

Een uitkerend pensioen op basis van beleggen
Gaat u binnenkort met pensioen dan is het goed om te weten dat de Pensioenwet in 2016 is aangepast. Met de introductie van de “wet verbeterde premieregeling” is er een alternatief ontstaan voor het traditionele gegarandeerde pensioen op basis van rente. Door de aanhoudend lage rente valt de hoogte van de stabiele pensioenuitkering voor veel mensen tegen.

Nu is het ook mogelijk om uw levenslange pensioenuitkering aan te kopen in de vorm van een variabel pensioen op basis van beleggingen. Kiest u voor dit variabele pensioen dan zal uw pensioenuitkering jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente.
 

HOE HOOG IS DE UITKERING BIJ EEN VARIABEL PENSIOEN?
Doordat verschillende factoren onzeker zijn kunnen wij niet op voorhand voorspellen hoeveel u van jaar tot jaar gaat ontvangen. Wel kunnen wij voor u berekenen hoe hoog de uitkering in het eerste jaar wordt wanneer u kiest voor doorbeleggen. Ook geeft de verzekeraar dan een prognose af van de uitkering na 10 jaar. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en vragen de vrijblijvende offertes graag voor u aan.

COMBINATIE BELEGGEN EN GARANTIE
Wanneer u wil profiteren van de mogelijkheden van het doorbeleggen maar niet met uw gehele pensioenkapitaal wil beleggen bestaat er de mogelijkheid beide producten te combineren. U kunt dan een deel van het kapitaal gebruiken om een gegarandeerde uitkering aan te kopen en een ander deel aanwenden voor een variabel pensioen. Zo heeft u de zekerheid van een vaste uitkering en toch de kans op een hogere uitkering.

KAN IK ZELF KIEZEN WAARIN BELEGD WORDT?
Nee. De verzekeraars die op dit moment een beleggingspensioen aanbieden bieden geen keuzevrijheid in de beleggingsmix. Er zijn wel grote verschillen tussen de verzekeraars onderling in bijvoorbeeld productvoorwaarden en waarin wordt belegd. 

WAAR WORDT IN BELEGD?
De verzekeraars hebben gekozen voor een zogenaamde lifecycle beleggingsmix. Dat houdt in dat de samenstelling van de portefeuille en het bijbehorende risico wijzigt gedurende de looptijd. Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie zodat wij kunnen beoordelen welke producten voor u interessant kunnen zijn. In de offerte die wij u vervolgens toesturen staat exact vermeld waar in belegd wordt.

WELKE RISICO'S HOREN BIJ EEN VARIABEL PENSIOEN?
Jaarlijks wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld. Deze uitkering kan hoger maar kan ook lager zijn. Bij deze berekening zijn drie onzekere factoren van belang.

1. De hoogte van het beschikbare kapitaal.
Uiteraard fluctueert dit kapitaal aan de hand van het rendement op de beleggingen.

2. De levensverwachting.
Kiest u voor een stabiel pensioen dan staat uw uitkering vast. Het risico dat mensen steeds ouder worden en de uitkering steeds langer uitbetaald moet worden ligt volledig bij het pensioenfonds. Kiest u voor doorbeleggen dan komt dit risico bij u te liggen. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt namelijk gerekend met de dan geldende levensverwachting. Worden mensen ouder dan heeft dit een negatieve invloed op de hoogte van uw uitkering.

3. De rente.
Een derde variabele die van invloed zal blijven is de hoogte van de rente. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt gerekend met de dan geldende rente.

KAN IK TUSSENTIJDS KIEZEN VOOR EEN SWITCH NAAR GARANTIE?
Helaas is er in de nieuwe wetgeving geen mogelijk gecreëerd om op een later moment te kiezen voor een omzetting naar garantie. Wat ons betreft een gemiste kans! Kiest u voor een variabel pensioen dan kunt u bij een stijgende rente niet terug komen op uw besluit.

AUTOMATISCH OMZETTEN NAAR GARANTIE
Een aantal aanbieders heeft er voor gekozen om de beleggingen tijdens de looptijd om te zetten naar garantie. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een voorbeeld is een product waarbij na 20 jaar het nog aanwezige kapitaal wordt omgezet naar een vaste gegarandeerde uitkering. Deze omzetting vindt plaats tegen de dan geldende rente/ levensverwachting. Blijft u liever levenslang beleggen dan kan dat uiteraard ook.

HOOG-LAAG
Het is niet mogelijk om het zogenaamde hoog-laag pensioen waarbij de uitkering in de eerste jaren wat hoger is te combineren met een variabele uitkering. Een hoog-laag is uitsluitend toegestaan in combinatie met een vast en gegarandeerd pensioen.

VRAGEN OF ADVIES
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of behoefte aan advies over uw persoonlijke situatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze experts. U kunt ons bereiken via 020-4700920.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Heeft u geen vragen meer en ontvangt u graag een offerte voor een variabel pensioen vraagt u deze dan aan via onze website. Via onderstaande knop kunt u de offerte opvragen.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.