in samenwerking met StiPP
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20

Disclaimer

1. Algemeen
Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat. De inhoud van alle webpagina’s van deze website is samengesteld door Apple Tree. Apple Tree is een handelsnaam van Oudedags Optimalisator B.V en aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12002018.

2. Gebruik van de Website
Apple Tree beoogt altijd juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op bronnen die we betrouwbaar achten. We geven echter geen garantie of verklaring over de juistheid en volledigheid van die informatie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend). U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes. Deze informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

3. Geografische beperkingen
Apple Tree biedt alleen diensten aan in Nederland. De informatie op de Website is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van Nederlandse financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van StiPP niet verkrijgbaar zijn, zoals Amerikaanse burgers en ingezetenen. Let op: u bent als bezoeker van de Website zelf verantwoordelijk voor naleving van de in uw land geldende wetten en voorschriften.

4. Beperking van aansprakelijkheid
Apple Tree aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website of de opgenomen informatie en aanbevelingen. We kunnen deze informatie altijd zonder nadere aankondiging wijzigen. Verder zijn wij niet aansprakelijk en bieden we geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een dienst van Apple Tree. Apple Tree is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die door uw bezoek aan en het gebruik van de Website kunnen ontstaan.

5. Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en ander eigendom en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de Website, behoren toe aan en zijn verkregen door Apple Tree. Deze rechten gaan niet over op personen die toegang krijgen tot deze informatie.

6. Privacy
Apple Tree garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Zonder uw goedkeuring stellen we uw gegevens niet beschikbaar aan derde partijen. Op de website is meer informatie over privacy en het gebruik van cookies opgenomen.